Losion se sastoji od jona čistog srebra i zeolita. Uspešno rešava razčičite probleme sa kožom.
Saznaj više…